Heeft u een klacht?

Waterland Kliniek heeft een transparante klachtenprocedure.

Helaas kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorgverlening van Waterland Kliniek. Wij hebben daarom voor onze patiënten een heldere procedure opgesteld waarmee de klacht in behandeling kan worden genomen. Wij nemen deze klacht uitermate serieus omdat wij altijd willen blijven werken aan het optimaliseren van onze zorgverlening.

Graag gaan we met u in gesprek over hetgeen waar u ontevreden over bent. Maar ook zonder gesprek kunt u een klacht bij ons kwijt. Vraag hiertoe het klachtenformulier aan bij één van onze medewerkers of via info@waterlandkliniek.nl  We proberen uiterlijk binnen 4 weken deze klacht naar tevredenheid af te handelen.

Indien u niet direct contact  met ons wil opnemen voor het bespreken van de klacht, dan kan dat via onze externe klachtencommissie. Op grond van de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg (de Wkkgz) zijn zorgverleners, waaronder cosmetisch artsen, verplicht zich aan te sluiten bij een erkende Geschilleninstantie en te voorzien in een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Wij zijn aangesloten bij de Geschilleninstantie en onafhankelijk klachtenfunctionarissen van DOKh, dokh.nl.