De Waterland Kliniek zorgt ten alle tijde voor een situatie waarbij zo min mogelijk patiënten zich door de kliniek bewegen en waarbij er onderling voldoende afstand kan worden gehouden.

Bij binnenkomst wordt de patiënt verzocht de handen te desinfecteren met alcohol en er wordt gescreend op ziekte van patiënt of naasten.

De arts draagt tijdens het consult en de behandeling handschoenen, een masker en een (spat) bril.

De consult- en behandelkamers als ook de openbare ruimtes binnen de kliniek worden aanvullend meerdere keren per dag gereinigd.